Tregtia e Jashtme, Dhjetor 2016

Në Dhjetor 2016 eksportet e mallrave arritën vlerën 22 mld lekë, duke u rritur me 22,5 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe duke u ulur me 4,5 %, në krahasim me Nëntor 2016.

Importet e mallrave në Dhjetor 2016 arritën vlerën 56 mld lekë, duke u rritur me 4,4 %, në krahasim me një vit më parë dhe me 12,1 %, në krahasim me Nëntor 2016. Deficiti tregtar i këtij muaji është 34 mld lekë, duke u ulur me 4,7 %, krahasuar me Dhjetor 2015 dhe duke u rritur me 26,5 %, në krahasim me Nëntor 2016.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Janar 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al