Tregtia e Jashtme, 2015

Në këtë publikimin "Tregtia e Jashtme e Mallrave 2011-2015", INSTAT paraqet ecurinë e volumit tregtar të mallrave, bilancin tregtar dhe informacione të tjera më të detajuara për harkun kohor 2011-2015.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, 2016
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al