Tregtia e Jashtme, Tetor 2015

Në muajin Tetor 2015 eksportet e mallrave arritën vlerën 20 mld lekë, duke u ulur me 9,3 % në krahasim me Tetor 2014 dhe 1,0 % në krahasim me Shtator 2015. Importet e mallrave në muajin Tetor 2015 arritën vlerën 50 mld lekë, duke u ulur me 4,3 % në krahasim me Tetor 2014 dhe duke u rritur me 14,0 % në krahasim me Shtator 2015. Deficiti tregtar i këtij muaji është 30 mld lekë, duke u ulur me 0,6 % krahasuar me Tetor 2014 dhe duke u rritur me 27,0 % në krahasim me Shtator 2015.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Nëntor 2015
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al