Tregtia e Jashtme, Shtator 2015

Në muajin Shtator 2015 eksportet e mallrave arritën vlerën 20 mld lekë, duke u ulur me 4,4 % në krahasim me Shtator 2014 dhe duke u rritur me 32,6 % në krahasim me Gusht 2015.

Importet e mallrave në muajin Shtator 2015 arritën vlerën 44 mld lekë, duke u ulur me 7,4 % në krahasim me Shtator 2014 dhe duke u rritur me 9,4 % në krahasim me Gusht 2015. Deficiti tregtar i këtij muaji është 24 mld lekë, duke u ulur me 9,9 % krahasuar me Shtator 2014 dhe 5,0 % në krahasim me Gusht 2015

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Tetor 2015
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al