Tregtia e Jashtme, Shkurt 2015

Në muajin Shkurt 2015 eksportet e mallrave arritën vlerën 18 mld lekë, duke u ulur me 12,3 % në krahasim me Shkurt 2014 dhe duke u rritur me 0,3 % në krahasim me Janar 2015. Rritje më të madhe vjetore, sipas peshës që zë çdo grup në eksportet gjithsej, kanë pasur eksportet e grupeve: "Makineri, pajisje dhe pjesë këmbimi" me 75,9 %, "Ushqime, pije, duhan" me 4,6 % dhe "Produkte kimike dhe plastike" me 37,2 %. Rënie vjetore, sipas peshës që zë çdo grup në eksportet gjithsej, kanë pasur eksportet e grupeve: "Tekstile dhe këpucë" me 5,0 %, "Minerale, lëndë djegëse, energji elektrike" me 39,3 % dhe  "Materiale ndërtimi dhe metale" me 0,1 % 

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Mars 2015
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al