Tregtia e Jashtme, Qershor 2015

Në muajin Qershor 2015 eksportet e mallrave arritën vlerën 24 mld lekë, duke u rritur me 5,8 % në krahasim me Qershor 2014 dhe duke u ulur me 1,2 % në krahasim me Maj 2015.

Importet e mallrave në muajin Qershor 2015 arritën vlerën 49 mld lekë, duke u ulur me 1,1 % në krahasim me Qershor 2014 dhe duke u rritur me 10,0 % në krahasim me Maj 2015. Deficiti tregtar i këtij muaji është 25 mld lekë, duke u ulur me 6,9 % krahasuar me Qershor 2014 dhe duke u rritur me 23,3 % në krahasim me Maj 2015

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Korrik 2015
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al