Tregtia e Jashtme, Prill 2015

Në muajin Prill 2015 eksportet e mallrave arritën vlerën 20 mld lekë, duke u ulur me 10,0 % në krahasim me Prill 2014 dhe 7,8 % në krahasim me Mars 2015.

Në muajin Prill 2015 importet e mallrave arritën vlerën 43 mld lekë, duke u ulur me 2,0 % në krahasim me Prill 2014 dhe 2,2 % në krahasim me Mars 2015. Deficiti tregtar i këtij muaji është 23 mld lekë, duke u rritur me 6,5 % krahasuar me Prill 2014 dhe 3,3 % në krahasim me Mars 2015.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Maj 2015
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al