Tregtia e Jashtme, Mars 2015

Në muajin Mars 2015 eksportet e mallrave arritën vlerën 22 mld lekë, duke u rritur me 4,0 % në krahasim me Mars 2014 dhe 20,5 % në krahasim me Shkurt 2015.

Në muajin Mars 2015 importet e mallrave arritën vlerën 44 mld lekë, duke u rritur me 3,9 % në krahasim me Mars 2014 dhe 13,5 % në krahasim me Shkurt 2015. Deficiti tregtar i këtij muaji është 22 mld lekë, duke u rritur me 3,7 % krahasuar me Mars 2014 dhe 7,2 % në krahasim me Shkurt 2015. 

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Prill 2015
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al