Tregtia e Jashtme, Maj 2015

Në muajin Maj 2015 eksportet e mallrave arritën vlerën 24 mld lekë, duke u ulur me 4,8 % në krahasim me Maj 2014 dhe duke u rritur me 16,0 % në krahasim me Prill 2015.

Importet e mallraven në muajin Maj 2015, arritën vlerën 44 mld lekë, duke u ulur me 8,3 % në krahasim me Maj 2014 dhe duke u rritur me 1,2 % në krahasim me Prill 2015. Deficiti tregtar i këtij muaji është 20 mld lekë, duke u ulur me 12,2 % krahasuar me Maj 2014 dhe Prill 2015

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Qershor 2015
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al