Tregtia e Jashtme, Korrik 2015

Në muajin Korrik 2015 eksportet e mallrave arritën vlerën 22 mld lekë, duke u ulur me 2,6 % në krahasim me Korrik 2014 dhe 7,6 % në krahasim me Qershor 2015.

Importet e mallrave në muajin Korrik 2015 arritën vlerën 52 mld lekë, duke u rritur me 10,6 % në krahasim me Korrik 2014 dhe 6,5 % në krahasim me Qershor 2015. Deficiti tregtar i këtij muaji është 30 mld lekë, duke u rritur me 23,0 % krahasuar me Korrik 2014 dhe 20,3 % në krahasim me Qershor 2015.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Gusht 2015
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al