Tregtia e Jashtme, Gusht 2015

Në muajin Gusht 2015 eksportet e mallrave arritën vlerën 15 mld lekë, duke u ulur me 17,6 % në krahasim me Gusht 2014 dhe 32,1 % në krahasim me Korrik 2015.

Importet e mallrave në muajin Gusht 2015 arritën vlerën 40 mld lekë, duke u ulur me 10,3 % në krahasim me Gusht 2014 dhe 23,6 % në krahasim me Korrik 2015. Deficiti tregtar i këtij muaji është 25 mld lekë, duke u ulur me 5,0 % krahasuar me Gusht 2014 dhe 17,2 % në krahasim me Korrik 2015.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Shtator 2015
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al