Tregtia e Jashtme, Shtator 2014

Defiçiti tregtar i këtij muaji është 26 mld lekë, duke shënuar një rritje me 25,2 % krahasuar me Shtator 2013.

Në muajin Shtator 2014 eksportet e mallrave arritën vlerën 21 mld lekë, duke u ulur me 0,4 % në krahasim me Shtator 2013 dhe duke u rritur me 14,5 % në krahasim me Gusht 2014.

Rënie më të madhe vjetore ka patur në eksportet e grupeve: "Minerale, lëndë djegëse, energji elektrike" me 34,5 % dhe "Lëkurët dhe artikujt prej tyre" me 7,7 %. Rritje më të madhe vjetore paten eksportet e grupeve "Tekstile dhe këpucë" me 27,5 % dhe "Makineri, paisje dhe pjesë këmbimi" me 25,3 %.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Tetor 2014
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al