Tregtia e Jashtme, Janar 2014

Defiçiti tregtar i këtij muaji është 17 mld lekë.

Në Janar 2014 eksporti i mallrave arriti vlerën 18 mld lekë, duke u ulur me 1,5 % në krahasim me Janar 2013 dhe u ul me 16,6% në krahasim me Dhjetor 2013.

Ulje më të madhe vjetore ka patur në eksportet e grupeve "Lëkurë dhe artikujt prej tyre" me 19,8 %, "Minerale, lëndë djegëse, energji elektrike" me 17,8 % dhe "Materiale ndërtimi dhe metale" me 11,5 % . Rritje vjetore pati eksporti i grupeve: "Prodhime druri dhe letre" me 48,4 % dhe "Ushqime, pije, duhan" me 22,2 %.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Shkurt 2014
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al