Tregtia e Jashtme, Gusht 2014

Defiçiti tregtar i këtij muaji është 26 mld lekë, duke shënuar një rritje me 7,1 % krahasuar me Gusht 2013 dhe 7.2 % në krahasim me Korrik 2014.

Në muajin Gusht 2014 eksporti i mallrave arriti vlerën 19 mld lekë, duke u rritur me 2,3 % në krahasim me Gusht 2013 dhe duke u ulur me 18,9 % në krahasim me Korrik 2014. Rritje më të madhe vjetore ka patur në eksportet e grupeve: "Makineri, paisje dhe pjesë këmbimi" me 34,0 %, "Tekstile dhe këpucë" me 23,6 % dhe "Materiale ndërtimi dhe metale"  me 20,6 %. Rënie më të madhe vjetore pati eksporti i grupit "Minerale, lëndë djegëse, energji elektrike" me 15,5 %.

Në muajin Gusht 2014 importi i mallrave arriti vlerën  45 mld lekë, duke u rritur me 5,1 % në krahasim me Gusht 2013 dhe duke u ulur me 5,5 % në krahasim me Korrik 2014. Rritje më të madhe vjetore ka patur në importet e grupeve: "Lëkurë dhe artikuj prej tyre" me 29,9 %, "Tekstile dhe këpucë" me 12,8 % dhe "Minerale, lëndë djegëse dhe energji elektrike" me 12,5 %. Rënie më të madhe vjetore pati importi i grupit "Prodhime druri dhe letre"me 13,5 %.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Shtator 2014
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al