Tregtia e Jashtme, Dhjetor 2014

Në muajin Dhjetor 2014 eksportet e mallrave arritën vlerën 19 mld lekë, duke u ulur me 10,5 % në krahasim me Dhjetor 2013 dhe 10,4 % në krahasim me Nëntor 2014.

Rënie më të madhe vjetore kanë patur eksportet e grupeve: "Minerale, lëndë djegëse, energji elektrike" me 29,6 %, "Materiale ndërtimi dhe metale" me 26,1 % dhe "Prodhime druri dhe letre" me 19,9 %.

Rritje më të madhe vjetore patën eksportet e grupit "Makineri, paisje dhe pjesë këmbimi" me 89,7 %, "Produkte kimike dhe plastike" me 30,9 % dhe "Lëkurë dhe artikujt prej tyre" me 28,7 %.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Janar 2015
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al