Tregtia e Jashtme, Tetor 2013

Situata e tregtisë së Jashtme
Jep informacion statistikor mbi eksportin, importin dhe bilancin tregtar. Eshtë botim periodik mujor, botohet në shqip dhe anglisht. Këtë botim mund ta gjeni pranë INSTAT-it

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Nëntor 2013
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al