Tregtia e Jashtme, Prill 2011

Situata e tregtisë së Jashtme

Jep informacion statistikor mbi eksportin, importin dhe bilancin tregtar. Eshtë botim periodik mujor, botohet në shqip dhe anglisht.
Këtë botim mund ta gjeni pranë INSTAT-it.

Publikimi i radhës
Tregtia e Jashtme, Maj 2011
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al