Rankimi Evropian i Inovacionit, Viti 2022 - Profili për Shqipërinë

Shqipëria për herë të parë është bërë pjesë e raportit “Rankimi Evropian i Inovacionit” (European Innovation Scoreboard) i cili paraqet një vlerësim krahasues të performancës së Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit të shteteve anëtare të BE-së, vendeve të tjera Evropiane dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Shqipëria renditet si një vend inovator në zhvillim me një rankim  41,7 %  krahasuar me mesataren  e BE-së.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al