Mbetjet e Ngurta Urbane, 2022

Në vitin 2022, rezulton të jenë menaxhuar rreth 820.322 mijë tonë mbetje urbane.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al