Mbetjet e Ngurta Urbane, 2020

Në vitin 2020 rezulton të jenë menaxhuar rreth 1,04 milionë tonë mbetje urbane, duke shënuar një rënie me rreth 3,5 %, krahasuar me vitin 2019.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al