Mbetjet e Ngurta Urbane, 2018

Në vitin 2018, janë menaxhuar 1,32 milionë tonë mbetje urbane nga 1,25 milionë tonë në vitin 2017, duke shënuar një rritje me rreth 5,6 %. Sasia vjetore e mbetjeve urbane të menaxhuara për banorë, në shkallë vendi, në vitin 2018 ishte 383 kg/banorë, nga 386 kg/banorë që ishte në vitin 2017.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al