Taksat e Mjedisit, 2021

Në 2021, të ardhurat nga taksat mjedisore arritën në vlerën e rreth 58 miliardë lekë, duke pësuar një rritje prej 24,5 %, krahasuar me vitin 2020.

Publikimi i radhës
Taksat e Mjedisit, 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al