Taksat e Mjedisit, 2020

Në 2020, të ardhurat nga taksat mjedisore arritën në vlerën e rreth 47 miliardë lekë, duke pësuar një rënie prej 12,64 %, krahasuar me vitin 2019.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al