Taksta e Mjedisit, 2019

Në 2019, të ardhurat nga taksat mjedisore arritën në vlerën e rreth
53 miliardë lekë, duke u rritur me 4,44 %, krahasuar me vitin 2018. Kjo rritje ka ardhur kryesisht nga rritja e të ardhurave nga taksat e energjisë.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al