Taksat e Mjedisit në Shqipëri, 2018

Në 2018, të ardhurat nga taksat mjedisore arritën në vlerën e rreth 51 miliardë lekë, duke u rritur me 7,34 %, krahasuar me vitin 2017. Kjo rritje ka ardhur kryesisht nga rritja  e të ardhurave nga taksat e transportit.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al