Taksat e Mjedisit në Shqipëri, 2017

Në 2017, të ardhurat nga taksat mjedisore arritën vlerën e rreth 47 miliardë lekë, duke pësuar rënie me 0,64 % krahasuar me vitin 2016, ndikuar kjo kryesisht nga rënia e të ardhurave nga taksat e transportit.

Publikimi i radhës
Njoftim për media - Taksat e Mjedisit në Shqipëri, 2018
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al