Bilanci i Energjisë Elektrike, Tremujori II - 2023

Gjatë tremujorit të dytë të vitit 2023, energjia elektrike në dispozicion u ul me 3,0 %.

Publikimi i radhës
Bilanci i Energjisë Elektrike, Tremujori III - 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al