Bilanci i Energjisë Elektrike, Tremujori II - 2022

Gjatë tremujorit të dytë të vitit 2022, energjia elektrike në dispozicion u ul me 3,5 %.

Publikimi i radhës
Bilanci i Energjisë Elektrike, Tremujori III - 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al