Bilanci i Energjisë Elektrike, Tremujori I - 2022

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2022, energjia elektrike në dispozicion u rrit me 2,7 %.

Publikimi i radhës
Bilanci i Energjisë Elektrike, Tremujori II - 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al