Bilanci i Energjisë Elektrike, Tremujori III - 2020

Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2020, energjia elektrike në dispozicion u ul me 2,5 % krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 2019.

Prodhimi neto vendas i energjisë elektrike në këtë periudhë arriti vlerën 1.280 GWh nga 1.186 GWh energji të prodhuar në tremujorin e tretë të vitit 2019, duke shënuar një rritje të prodhimit me 8 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al