Bilanci i Energjisë Elektrike, Tremujori II - 2020

Gjatë tremujorit të dytë të vitit 2020, energjia elektrike në dispozicion u ul me 9,6 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al