Bilanci i Energjisë Elektrike, 2020

Gjatë vitit 2020, energjia elektrike në dispozicion u ul me 0,3 %.
Prodhimi neto vendas i energjisë elektrike arriti vlerën 5.315 GWh nga 5.208 GWh energji të prodhuar në vitin 2019, duke shënuar një rritje të prodhimit me 2,1 %.
Ky prodhim u realizua nga hidrocentralet publike në masën 58,2 %, nga hidrocentralet private dhe koncensionare në masën 41,2 % dhe nga të tjerë prodhues (energji e rinovueshme) në masën 0,6 % të prodhimit neto vendas të energjisë elektrike.

Publikimi i radhës
Bilanci i Energjisë Elektrike, Tr 1 -2021
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al