Bilanci i Energjisë Elektrike, Tremujori III - 2019

Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2019, energjia elektrike në dispozicion u rrit me 2,2 %.

Prodhimi neto vendas i energjisë elektrike në këtë periudhë ka rënë me rreth 1,4 herë, duke arritur vlerën 1.186 GWh nga 1.630 GWh energji të prodhuar në tremujorin e tretë të vitit 2018.

Publikimi i radhës
Bilanci i Energjisë Elektrike, 2019
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al