Treguesit e Shëndetit Publik, 2022

Në vitin 2022, numri i vizitave gjithsej në shërbimin parësor ishte 8.434.996, mesatarisht 3 kontakte për person në vit. Numri i vizitave shënoi një rritje me 3,6 %, krahasuar me numrin e vizitave në vitin paraardhës. Gjatë vitit 2022, ditët mesatare të qëndrimit të një pacienti në spital ishin 4,6 ditë. Në institucionet publike të shërbimit spitalor janë kryer 63.862 ndërhyrje kirurgjikale, 12,8 % më shumë, krahasuar me një vit më parë.

Publikimi i radhës
Treguesit e Shëndetit Publik, 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al