Treguesit e Shëndetit Publik, 2021

Në vitin 2021, numri i vizitave gjithsej në shërbimin parësor është 8.144.504, mesatarisht 2,9 kontakte për person në vit. Numri i vizitave shënon një rritje me 10,8 %, krahasuar me numrin e vizitave në vitin 2020. Gjatë vitit 2021, ditët mesatare të qëndrimit të një pacienti në spital ishin 5,1 ditë. Në institucionet publike të shërbimit spitalor janë kryer 56.622 ndërhyrje kirurgjikale, 22,1 % më shumë, krahasuar me një vit më parë

Publikimi i radhës
Treguesit e Shëndetit Publik, 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al