Treguesit e Shëndetit Publik, 2020

Në vitin 2020, numri i vizitave gjithsej në shërbimin parësor spitalor është 7.353.296, mesatarisht 2,6 kontakte për person në vit. Numri i vizitave shënon një rënie me
3,9 %, krahasuar me numrin e vizitave në vitin 2019. Ditët mesatare të qëndrimit të një pacienti në spital janë 5,1 ditë gjatë vitit 2020. Në institucionet publike të shërbimit spitalor janë kryer 46.369 ndërhyrje kirurgjikale, 27,2 % më pak, krahasuar me një vit më parë.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al