Anketa e Buxhetit të Njësive Ekonomike Familjare, 2018

Në vitin 2018, shpenzimet mesatare mujore për konsum për një NjEF, e përbërë mesatarisht nga 3,7 persona, janë 75.935 lekë. Vlerësimi i shpenzimeve mesatare mujore për konsum të NjEF-ve në vitin 2018, është 3,5 % më i lartë se në vitin 2017.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al