Statistikat e Transportit Ajror, T2 - 2023

Në transportin ajror operojnë 20 shoqëri ajrore, nga këto 18 janë shoqëri të huaja dhe 2 janë shoqëri shqiptare. Gjatë tremujorit të dytë 2023, në hapësirën ajrore shqiptare kanë fluturuar 81.737 avionë.

Publikimi i radhës
Statistikat e Transportit Ajror, T3 - 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al