Karakteristikat e mjeteve rrugore, 2022

Në vitin 2022, numri gjithsej i mjeteve rrugore me status "aktiv" dhe “të çregjistruar përkohësisht” rezulton 796.438 mjete, nga 740.669 mjete të regjistruara deri në vitin 2021, duke u rritur me 7,5 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al