Statistikat e Transportit, Tetor 2022

Volumi i mallrave të transportuar me ajër është 204,2 ton, duke u rritur me 14,4 %, në krahasim me Tetor 2021.

Publikimi i radhës
Statistikat e Transportit, Nëntor 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al