Statistikat e Transportit, Qershor 2022

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Qershor 2022 është 307,8 mijë tonë, duke u ulur me 25,3 %, krahasuar me Qershor 2021.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al