Statistikat e Transportit, Janar 2022

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Janar 2022 është 287,2 mijë ton, duke u ulur me 21,5 %, krahasuar me Janar 2021. Në muajin Janar 2022, volumi i mallrave të transportuara me hekurudhë është 1.726 mijë ton-kilometër, duke u ulur me 35,4 %, krahasuar me Janar 2021.

Publikimi i radhës
Statistikat e Transportit, Shkurt 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al