Aksidentet Rrugore, Shkurt 2022

Në muajin Shkurt 2022 numërohen 77 aksidente rrugore nga 79 aksidente të ndodhura në muajin Shkurt 2021, duke u ulur me 2.5 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në dymujorin e parë të vitit 2022 numërohen 184 aksidente rrugore nga 204 aksidente, të ndodhura në të njëjtën periudhë të një viti më parë, duke u ulur me 9,8 %.

Publikimi i radhës
Aksidentet Rrugore, Mars 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al