Aksidentet Rrugore, Maj 2022

Në muajin Maj 2022 numërohen 106 aksidente rrugore nga 120 aksidente të ndodhura në muajin Maj 2021, duke u ulur me 11,7 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në pesëmujorin e parë të vitit 2022, numërohen 483 aksidente rrugore nga 547 aksidente, të ndodhura në të njëjtën periudhë të një viti më parë, duke u ulur me 11,7 %.

Publikimi i radhës
Aksidentet Rrugore, Qershor 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al