Aksidentet Rrugore, Mars 2021

Në muajin Mars 2021 numërohen 119 aksidente rrugore nga 65 aksidente të ndodhura në muajin Mars 2020, duke u rritur me 83,1 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Për shkak të mbylljes (lockdown) në vitin 2020, rënia e aksidenteve ishte e madhe. Kështu që krahasimi me këtë vit jo normal për shkak të pandemisë ka sjellë një rritje të lartë gjatë këtij muaji. Në tremujorin e parë të vitit 2021, numërohen 323 aksidente rrugore nga 264 aksidente të ndodhura në tremujorin e parë të vitit 2020, duke u rritur me 22,3 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Publikimi i radhës
Aksidentet Rrugore, Prill 2021
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al