Statistikate Transportit, Shkurt 2020

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Shkurt 2020 është 360 mijë ton, duke u rritur 14,6 %, krahasuar me Shkurt 2019.

Në dymujorin e parë të 2020, volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte është 688,9 mijë ton, duke u rritur me 12,5 %, krahasuar me dymujorin e parë të 2019.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al