Statistikat e Transportit, Mars 2020

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Mars 2020 është 254 mijë ton duke u ulur 41,2 %, krahasuar me Mars 2019.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al