Statistikat e Transportit, Janar 2020

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Janar 2020 është 329 mijë ton, duke u rritur 10,3 %, krahasuar me Janar 2019.

Volumi i mallrave të transportuara me hekurudhë në muajin Janar 2020 është 3,1 milionë ton-kilometër, duke u rritur me 30,0 %, krahasuar me Janar 2019.

Publikimi i radhës
Statistikat e transportit, Shkurt 2020
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al