Statistikat e Transportit, Dhjetor 2020

Në vitin 2020, volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte është 4.277 mijë ton, duke u ulur me 4,0 %, krahasuar me vitin 2019.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al