Statistikat e transportit, Prill 2019

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Prill 2019 është 373 mijë ton, duke u rritur 2,0 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2018.
Në katërmujorin e parë 2019, volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte është 1.409 mijë ton, duke u ulur me 15,3 %, krahasuar me vitin 2018.
Volumi i mallrave të transportuara me hekurudhë në muajin Prill është 1.966 mijë ton-kilometër, duke u rritur me 47,5 %, krahasuar me Prill 2018.
Në katërmujorin e parë 2019, volumi i mallrave të transportuara me hekurudhë është 6.212 mijë ton-kilometër, duke u rritur me 41,2 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2018.

Publikimi i radhës
Statistikat e transportit, Maj 2019
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al